Giả Lập Android

Giả Lập Android

giao diện chính GameLoop
Giả Lập Android

Download phần mềm giả lập Android GameLoop

GameLoop (tên lúc trước Tencent Gaming Buddy) là trình giả lập Android chính thức do Tencent phát hành. GameLoop được tạo ra để tối ưu hóa cho các trò chơi do Tencent phát hành giúp mang lại sự trải nghiệm...